September 9, 2017

Ešte v júli 2017 sme zaznamenali menší úspech pri zastupovaní nášho klienta voči  pracovníkom finančnej správy. O čo išlo?

V zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH si v postavení zdaniteľnej osoby podal žiadosť o registráciu pre DPH na miestne príslušnom daňovom úrad...

Please reload

Archive
Please reload