Ako to robíme

Efektivita spočíva v nastavení celého účtovného systému

Naša práca je postavená predovšetkým na dohode oboch strán. V prvom rade sa snažíme pomôcť našim klientom nastaviť a optimalizovať ekonomickú stránku ich firmy a výsledok zapracovať do ich účtovnej agendy. Pracujeme na vlastnom výkonnom serveri značky DELL a pri splnení určitých bezpečnostno technických podmienok dokážeme zabezpečiť klientovi prístup a umožniť mu pracovať priamo účtovnom programe, kde je možné robiť si evidenciu ako napríklad fakturácia, kniha jázd, evidencia majetku a podobne. Pracujeme na programovom vybavení MRP K/S na platforme klient - server a svoje služby poskytujeme z dôvodu efektivity práce výhradne dodávateľským spôsobom v našich priestoroch.